Parkering & Elbilar

Samfälligheten efterlyser folk till en parkeringsgrupp och
Elbil-laddningsgrupp.
Parkeringsgruppen kommer att ta fram olika förslag och se över vad som går att göra med våra parkeringsplatser.

Elbil-laddningsgruppen kommer att undersöka och se över möjligheterna att kunna installera laddare för el bilar och kostnads allternativ för installationen.

Skicka ett mail via hemsidan om ni är intresserade av att vara med i någon av grupperna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter