Senaste Nyheterna

Prenumerera på nyheter!

Om Kakelsstigens samfällighet
Kakelstigens samfällighet är en samfällighet för 135 hushåll i Brunna – Kungsängen (ca 3 mil nordväst om Stockholm) Här bor vi i ett naturskönt område granne med Mälaren, Gröna dalen och Lillsjön.

Samfälligheten förvaltar 2 anläggningsbeslut GA:1 och GA:3 i området, som tillsammans skapar 250 medlemmar. Radhusen är från 1974/1975 och är byggda i 2 plan på ca. 115m2.
Det finns mindre lekparker på gårdarna, samt en större gemensam lekpark som ligger mitt i området. Det finns dessutom en kombinerad basket-/tennisplan som är en populär plats att vara på!

El bilar och laddning av dessa
 
Vi är i en tid där miljön står högt på agendan världen över och fler och fler väljer elbilar eller hybridbilar för att bidra till ett bättre klimat. 
Naturligtvis är det många av våra medlemmar som också väljer denna typ av fordon vilket är positivt för närmiljön. 
Vi kan dock inte acceptera att dessa fordon laddas i våra garage då detta påverkar alla medlemmar samt den brandfara detta utgör. Elen i garagen är till för att kunna ha en tidsstyrd motorvärmare under vintertid eller använda uttaget till dammsugare eller något för att underhålla sitt fordon. 
Eluttagen i garagen är inte dimensionerade för att ladda bilar och skulle en brand uppstå pga laddning av el- eller hybridbilar då blir man skadeståndsskyldig för den egendom som blir skadad.
 
Ett alternativ till att ladda sitt fordon kan vara vid Lidl i Kungsängen om behovet finns.