2020

Vi har märkt att det har ökat med biltrafiken inne på våra gårdar.
Undvik i största möjliga mån att köra in på gårdarna och om ni måste det då är det krypfart som gäller.
Tänk på att det finns barn som är ute och leker.
Det är absolut förbjudet att parkera inne på gårdarna. Risken är stor att man hindrar utryckningsfordon från att ta sig fram.
Det finns markerade platser ute på parkeringen som är avsedda för detta.
Parkeringsbolaget kontrollerar våra gårdar och bötfäller dem som har parkerat fel.
 
Vi hoppas att vi alla i samfälligheten kan hjälpas åt med detta så vi slipper att överväga andra alternativ som är väldigt kostsamt att genomföra.
 
Mvh 
Styrelsen 

Läs hela inlägget »

I följande dokument finner ni information om vad som händer inom samfälligheten just nu. 

Läs hela inlägget »

Den 9/10 kommer vi få en del buskar och träd beskurna på området.

Läs hela inlägget »

Soppkärlen

Våra 12 matavfallskärl töms måndagar runt kl.10:00. Var snälla och förslut papperspåsarna ordentligt och är de blöta ta en ny och lägg den blöta i. Kommunen har tack vare påtryckningar från boende och styrelsen, backat och kommer att börja göra rent sopkärlen kontinuerligt. med start  den tvättbilen 29 juni.
Det är bra om vi alla håller efter runt sompstationerna för att vi inte ska på värre saker än flugor som kommer på besök...
Läs hela inlägget »

Målade garage

Att måla är är något som barn oftast tycker är kul. Nedanstående bilder visar på ett par okända blivande konstnärer som har skapat nya alster. Unga konstnärer har också föräldrar som uppskattar deras kreativitet, men som förälder tillkommer även ett ansvar att målningar inte sker på våra gemensamma byggnader. I detta fall är det vägkritor som använts på Kakelstigens garagelänga.

Vi uppmanar föräldrar boende i området att prata med sina barn och se till så att det enbart målas på asfalt med vägkritor.
Givetvis uppskattar vi alla att detta tvättas bort så snart som möjligt om någon känner igen sig att det är just deras barn som bidragit till utsmyckningen.
 

loading...
Läs hela inlägget »

Råttor

Vi har ett problem i området med råttor och ber alla boende att vara uppmärksamma på att sopor slängs ordentligt och att tillhörande lock stängs till förvaringskärlen. Styrelsen rekomenderar också att varje länga håller en extra koll runt sitt boende och även tar en titt nere i krypgrunden. Typiska spår efter råttor är spillning och söndergnagna ledningar rör etc.
Om ni upptäcker att råttor varit i farten ber vi Er kontakta Anticimex för att komma tillrätta med problemet. Klicka här för att komma till Anticimex hemsida för mer information och kontaktuppgifter. 

Läs hela inlägget »

Den vattenbrist som har varit är nu under kontrolll och kommuninvånarna kan använda vatten som vanligt utan några restriktioner. Vi vill också rikta ett STORT TACK till alla som hjälpte till med att minska vattenkonsumtionen i förrgår och under gårdagen!

Läs hela inlägget »

Pga rådande omständigheter med Covid-19, har styrelsen beslutat att ställa in årets vårstädning.
Vid frågor, kontakta gärna styrelsen via info@kakelstigen.se

Läs hela inlägget »
Årsstämman är uppskjuten pga rådande omständigheter. Mer information finner ni i dokumentet.
Läs hela inlägget »

Årsstämman

Den lokal vi brukar använda oss av för vår årliga årsstämma är numera inte möjligt att hyra. Pastorsexpeditionen har hört av sig och sagt att man har fattat ett beslut inom kommunen att inte hyra ut lokaler under en period framåt. Styrelsen återkommer inom kort med ny information om hur vi gör med stämman i år. Det lutar åt att vi måste skjuta på den pga de omständigheter vi befinner oss i just nu i Sverige.  
 

Läs hela inlägget »

Nedskräpning

Många av oss boende har upptäckt att det finns en återvinningscentral inte långt från samfälligheten och dit åker man för att slänga allt sådant som inte får/skall slängas i våra sopcontainrar. Att lägga skräp bredvid räknas inte som återvinning utan här gäller samma regler som för alla - Åk till återvinningen med detta!  
Vet inte varför det fortsätter att slängas sopor på detta sätt men det är enligt lagens mening nedskräpning. Den som är intresserad kan fortsätta att läsa nedanför denna text och se vad detta kan innebära.

Vad säger lagen?
I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare.
Förbudet mot nedskräpning
15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.
Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning.
29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."


Så du eller ni som väljer att INTE åka till återvinningen bör verkligen tänka er för fortsättningsvis.
Öppettider finner ni här: 
https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/hantera-avfall-och-sortera/kretsloppscentraler.html


GPS
WGS84: N 59° 30.5848', E 17° 44.7195'
Decimal: 59.5097, 17.7453
Läs hela inlägget »

Ett antal garage på Kakelstigen har natten mellan den 12-13 mars. En polisanmälan på detta är gjord och  om någon har sett eller hör något ber vi er kontakta oss så snart som möjligt.

Läs hela inlägget »

Nedan finner ni den digitala versionen av underlaget till årsstämman. Papperformen av denna delas som vanligt ut till alla hushåll!

Läs hela inlägget »

Inom de närmsta veckorna kommer träden på innergårdarna att beskäras. Dessutom kommer några ruttna träd tas bort helt. 
Ingen beskärning kommer att ske på Ga:1 denna gång. 

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.