Fasadstegarna

Nu har arbetet satt igång med att installera de nya fasadstegarna  i föreningen. Fasadstegarna är till för att vi eller de entreprenörer vi anlitar skall kunna komma upp på taket vid behov på ett säkert sätt. Mer information om detta kommer längre fram.