Grusupptagning

På måndag den 11 april kommer Svenska Väg att ta upp gruset på alla våra ytor.

Innan dess får ni gärna sopa ut gruset från husväggar och övriga kanter in mot mitten av gångar och vägar. Det underlättar arbetet med att få upp allt grus och vi får snyggt och rent!
Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter