Årsstämman uppskjuten

Årsstämman är uppskjuten pga rådande omständigheter. Mer information finner ni i dokumentet.