2022

Gott nytt år!

Styrelsen önskar all medlemmar ett riktigt gott nytt år!
 

Läs hela inlägget »

Nedan finner ni ett informationsbrev från styrelsen.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul!

Läs hela inlägget »

Skadedjur

Nu har vi mycket råttor som springer runt i våra områden, tänk på att inte ställa ut soppåsen på tomten, utan gå och släng den direkt i våra containers. Glöm inte att stänga luckan efter er både på vanliga soppcontainerna men även i komposterkärlen.

Tänk också på att inte mata fåglarna på era tomter eller i området då frön som hamnar på marken också drar till sig skadedjur.Förvara bara enbart ert  fordon i garaget.då råttorna trivs bra där -ingen förvaring av ätbara produkter i garaget är lämpligt!.

Läs hela inlägget »

Garagen

Garagen tillhör samfällighetsföreningen.
Alla hushåll i föreningen har tillgång till en garageplats, men det är samfällighetsföreningen som har ansvar för dem.
Här kommer ett förtydligande:.

 
  • I ordningsreglerna står det att man bara ska förvara sitt fordon och ingenting annat.
  • Det är inte tillåtet att sätta upp skiljeväggar, ändra på elen, ha garaget som förvaring.
  • Ha inga hängande skarvsladdar inkopplade eller kablar liggandes med ström på.
  • Vi har ingen jordfelsbrytare i vårat elsystem så det kan gå riktigt illa om det skulle uppstå något fel.Styrelsen ber er alla att ta bort allt sånt om ni skulle ha det.
  • Uttaget på respektive plats är tillför motorvärmare, städning av bil eller lättare arbete med fordom.

Om ni märker att något skulle vara fel med elen eller något annat i garaget så kontaktar ni styrelsen.

Läs hela inlägget »

Krypgrunderna

Man får absolut inte ha löst material eller göra egen ingång till våra krypgrunder.
Det finns en ingång och det är den som gäller.
Löst material drar till sig fukt och skadedjur bland annat.
Vid all renovering av kök eller våtrums renovering så kontaktar ni alltid styrelsen.
(Bildspelet nedan visar hur det inte skall se ut!)

loading...
Läs hela inlägget »

Rörbyte

Under veckan 40 så kommer det påbörjas rörbyte på en länga på gård 6.
Den berörda längan är informerad.

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Föreningens medlemmar är kallade till en extra föreningsstämma -Torsdagen den 29 september 2022 kl. 18.30 Brunnagården.

Nedan finner ni en pdf där ni hittar all inormation gällande stämman. 

 

Läs hela inlägget »

Städdag

Välkommen lördagen 22 oktober kl.10:00. Mer information hittar ni i pdf filen nedan!

Läs hela inlägget »

Följ gärna länken nedan för att ta del av informationen från kommunens sida.
https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/trafik-och-boendemiljo/boendemiljo/eldning.html

Läs hela inlägget »

Fiber convertern som finns i samtliga hushåll i föreningen får man inte röra.
När man renoverar så får man skydda och täcka istället. Fibertrådarna som går in i den är lika sköra som en sytråd.
All åverkan som leder till att den inte fungerar får hushållet bekosta själv så den fungerar igen.
 
Vid fel som inte beror på åverkan kontaktar man sin operatör som man har valt.

Styrelsen

 


 

Läs hela inlägget »

Planerat rörbyte sätts igång måndagen den 13/6 och beräknas bli klart på fredagen den 17/6.
Grävning kommer att ske fredagen innan på ena kortsidan av längan. Detta görs för att kunna få ner rören i hela sin längd under husen.
 
Den berörda längan är kakelstigen 67-53.
Alla är informerade i längan och det kommer även ut en lapp från rörfirman i brevlådorna.

Läs hela inlägget »

Ett företag ringer runt och erbjuder att spola rören i fastigheten.
Ingen inom samfälligheten har rätt att låta något företag att göra detta.
Anledningen är att detta har skett tidigare och rören under fastigheten har då skadats vilket innebär stora kostnader för alla inom samfälligheten. De rör som befinner sig under husgrunden är inte  husägarens egendom utan ligger under samfällighetens ansvarsområde.

De som ringer runt har telefonnummer 010-4247549.

Läs hela inlägget »

Idag (23/5) startar Open Universe sin sommarkampanj.
Den skickas ut via post (DR) till boende i fastigheter anslutna till vårt öppna nät som ännu inte valt en bredbandstjänst.
DRet följs upp av ett påminnelsevykort den 20 juni och 25 juli.

Läs hela inlägget »

Samfälligheten efterlyser folk till en parkeringsgrupp och
Elbil-laddningsgrupp.
Parkeringsgruppen kommer att ta fram olika förslag och se över vad som går att göra med våra parkeringsplatser.

Elbil-laddningsgruppen kommer att undersöka och se över möjligheterna att kunna installera laddare för el bilar och kostnads allternativ för installationen.

Skicka ett mail via hemsidan om ni är intresserade av att vara med i någon av grupperna.

Läs hela inlägget »

Dagen då alla grannar hjälps åt att göra gårdarna och föreningens andra gemensamma ytor fina inför den kommande säsongen samt att se över våra gemensamma intressen
 
Vi träffas lördagen den 14 maj kl. 10:00 vid respektive gård och där informerar gårdsrepresentanten vad som behöver göras. Avslutningen sker på respektive gård med korvgrillning och fika

Uppgifter?
Under dagen ska ni ta en tur under husen och ”besiktiga” rören. Dokumentera gärna med kamera vid upptäckt av synliga läckage på avlopps- eller vattenrör.

Rapportera skador, läckage eller växtlighet omedelbart till respektive gårdsrepresentant som rapporterar till styrelsen för beslut om åtgärd.

Andra skador eller förslag till åtgärder mottas gärna denna väg men det finns alltid möjlighet att meddela skador eller viktiga händelser genom mail: info@kakelstigen.se, dit även bilder kan skickas.
Alla gårdar har även ett ansvarsområde utanför sin omedelbara gårds ytor. Er gårdsrepresentant ska ha ”kartor” och vet vilka särskilda uppgifter som behöver utföras. Det rör sig mest om rabatter, buskar och allmän uppsnyggning. Träd ska INTE beskäras eller tas ner. Träd på den egna tomten behandlas givetvis enligt eget ansvar och förmåga.
Dagen innan städningen ställs två containrar upp, en vid parkeringen på Kakelstigen och en på Fajansstigen.
Ni får under inga omständigheter slänga farligt avfall, elektronik, bildäck eller annat olämpligt i dem för det blir kostsamt för oss alla.
Efterlysning!
Samfälligheten saknar 2 st valberedare, därav denna efterlysning.

Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför årsmötet ta fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå styrelsemedlemmar.
Är du intresserad, ta då kontakt med styrelsen via info@kakelstigen.se
Väl mött den 14 maj kl. 10.00
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Grusupptagning

På måndag den 11 april kommer Svenska Väg att ta upp gruset på alla våra ytor.

Innan dess får ni gärna sopa ut gruset från husväggar och övriga kanter in mot mitten av gångar och vägar. Det underlättar arbetet med att få upp allt grus och vi får snyggt och rent!
Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

I dokumentet nedan finner ni viktig information gällande vår samfällighet.
Viktigt att alla förstår syftet med denna information och åtgärdar det som behöver åtgärdas. 

Läs hela inlägget »

Nu är det snart dags för årsstämman i föreningen. Vi hoppas på en rejäl uppslutning av såväl gamla som nya medlemmar i samfälligheten. Nedan finner ni kallelsen i pdf format.

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.