Elbilar och laddning av dessa

Vi är i en tid där miljön står högt på agendan världen över och fler och fler väljer elbilar eller hybridbilar för att bidra till ett bättre klimat. Naturligtvis är det många av våra medlemmar som också väljer denna typ av fordon vilket är postivt för närmiljön. Vi kan dock inte acceptera att dessa fordon laddas i våra garage då detta påverkar alla medlemmar. Elen i garagen är till för att kunna ha en tidsstyrd motorvärmare under vintertid eller använda uttaget till dammsugare eller något för att underhålla sitt fordon. Ett alternativ till att ladda sitt fordon kan vara vid Lidl i Kungsängen om behovet finns.

Läs gärna vad som beskrivs av Villaägarna rörande samfälligheter och elbilsladdning.
 
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/laddstationer-for-elbilar/

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter