Avgifter

Avgifterna till samfälligheten sköts av Samfälligheten via Swedbanks fakturasystem och är faktureras kvartalsvis för ga:3 och årsvis för ga:1.
Betalar man inte sin faktura i utsatt tid påför samfälligheten lagstadgad påminnelseavgift a 50:- vilket sker 7 dagar efter förfallodatum på fakturan, betalar man
fortsatt inte så går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten vilket sker 21 dagar efter förfallodatum på första fakturan och 14 dagar efter påminnelse.

Vad går mina avgifter till?
Avgifterna som erläggs går till bland annat:
Kallvatten
Bredband
El och underhåll av garage
Snöröjning / sandning
Vård av grönytor
Upprustning av gårdar
Gårdsstädning
Centralantenn
Invändiga stuprännor
Ledningar för vatten
Elledningar mellan skåp och bottenplatta på fastighet samt till garagen
Underhåll av parkeringsplatser
Avgifter 2017
Vid årstämman 2014 fastslog stämman att en uttaxering för ga:3 med 11.600:-/år och fastighet skulle ske via
kvartalsaviseringar a 2.900:- (135 fastigheter)
Betalningsdatumen är:, 30/4, 31/7, 31/10 och  31/1 nästkommande år
Samt för ga:1 en uttaxering på 400:-/år, att betalas 31/7. (250 fastigheter)
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter