Spolning av avlopp

Ett flertal av de boende har blivit kontaktade av ett företag som erbjuder sig spolning av avloppen. Vi rekomenderar inte att ni gör detta då det kan skapa en del problem.
I många av våra fastigheter finns rör under husen som inte klarar påfrestningarna av en spolning vilket skulle innebära en del konsekvenser om detta utföres. Märk också att de rör som går ovanför grunden är varje enskild husägares egendom och ett enkelt underhåll för dessa är att tex inte hälla fettrester i avloppet utan att först torka av fett ur stekpannor o dyl och sedan lägga det papper som används till detta i den bruna återvinningspåsen.
Rören under husen är samfällighetens, dvs alla boende i alla de boendes avgift ingår underhåll av dessa. Skulle någon ändå ta in en spolningsfirma och rören under inte klarar belastningen av detta kommer det bli en ansvarsfråga för den som anlitat firman.
Om ni har frågor kring detta får ni gärna kontakta oss för mer information. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter