traditionsenliga städdag lördagen den 14 maj kl. 10:00
 

Dagen då alla grannar hjälps åt att göra gårdarna och föreningens andra gemensamma ytor fina inför den kommande säsongen samt att se över våra gemensamma intressen
 
Vi träffas lördagen den 14 maj kl. 10:00 vid respektive gård och där informerar gårdsrepresentanten vad som behöver göras. Avslutningen sker på respektive gård med korvgrillning och fika

Uppgifter?
Under dagen ska ni ta en tur under husen och ”besiktiga” rören. Dokumentera gärna med kamera vid upptäckt av synliga läckage på avlopps- eller vattenrör.

Rapportera skador, läckage eller växtlighet omedelbart till respektive gårdsrepresentant som rapporterar till styrelsen för beslut om åtgärd.

Andra skador eller förslag till åtgärder mottas gärna denna väg men det finns alltid möjlighet att meddela skador eller viktiga händelser genom mail: info@kakelstigen.se, dit även bilder kan skickas.
Alla gårdar har även ett ansvarsområde utanför sin omedelbara gårds ytor. Er gårdsrepresentant ska ha ”kartor” och vet vilka särskilda uppgifter som behöver utföras. Det rör sig mest om rabatter, buskar och allmän uppsnyggning. Träd ska INTE beskäras eller tas ner. Träd på den egna tomten behandlas givetvis enligt eget ansvar och förmåga.
Dagen innan städningen ställs två containrar upp, en vid parkeringen på Kakelstigen och en på Fajansstigen.
Ni får under inga omständigheter slänga farligt avfall, elektronik, bildäck eller annat olämpligt i dem för det blir kostsamt för oss alla.
Efterlysning!
Samfälligheten saknar 2 st valberedare, därav denna efterlysning.

Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför årsmötet ta fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå styrelsemedlemmar.
Är du intresserad, ta då kontakt med styrelsen via info@kakelstigen.se
Väl mött den 14 maj kl. 10.00
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter