Nedskräpning

Många av oss boende har upptäckt att det finns en återvinningscentral inte långt från samfälligheten och dit åker man för att slänga allt sådant som inte får/skall slängas i våra sopcontainrar. Att lägga skräp bredvid räknas inte som återvinning utan här gäller samma regler som för alla - Åk till återvinningen med detta!  
Vet inte varför det fortsätter att slängas sopor på detta sätt men det är enligt lagens mening nedskräpning. Den som är intresserad kan fortsätta att läsa nedanför denna text och se vad detta kan innebära.

Vad säger lagen?
I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare.
Förbudet mot nedskräpning
15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.
Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning.
29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."


Så du eller ni som väljer att INTE åka till återvinningen bör verkligen tänka er för fortsättningsvis.
Öppettider finner ni här: 
https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/hantera-avfall-och-sortera/kretsloppscentraler.html


GPS
WGS84: N 59° 30.5848', E 17° 44.7195'
Decimal: 59.5097, 17.7453

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter