Information från styrelsen

Open Universe
Vi hoppas allt är nöjda med den öppna fiberlösningen som Open Universe tillhandahållit.
Ni kan fritt välja bland de leverantörer som är knutna till fibern, vilka det är framgår av hemsidan www.openuniverse.se Här kan ni beställa, få prisinformation samt se vilket utbud de olika leverantörerna erbjuder.
Samfälligheten har inget ansvar för fibern längre så om några problem eller frågor skulle uppstå så kontaktar man vald operatör.
 
Garageportarna
En tekniker från garageportsleverantören har besiktigat samtliga portar pga en gummilist som lossnat eller är på väg att lossna.
Dokumentation är upprättad och vi inväntar återkoppling från leverantören och Styrelsen återkommer med mer information så snart leverantören återkommit till oss..
 
Oljningen av mekanismen på garageportarna kommer att vid behov, utföras av samfälligheten.
Vi har också fått frågor gällande serviceavtal på portarna, tyvärr finns inget sådant avtal.
 
Samfällighetsavgiften 
Styrelsen har fått väldigt många frågor angående sänkning av samfällighetsavgiften efter att bredbandet inte ingår i den sen oktober.
Vid extra stämman som vi hade den 11 juni i år så beslutade vi medlemmar att det inte skulle ske några ändringar på debiteringslängden.
Det är debiteringslängden som styr vad summan för samfällighetsavgiften ska vara under året tills nästa stämma.
Vid nästa stämma 2020, kan vi medlemmar besluta om det ska vara samma avgift eller om den ska ändra. Om man önskar en förändring skall man skriva en motion innan stämman och lämna denna till styrelsen.På stämman kommer man att ta upp frågan och rösta.om förslaget.
Styrelsen kan mao inte sänka avgiften bara för att bredbandet inte ingår längre.

Texten nedan är från protokollet för extra stämman.
 (Formellt korrekt debiteringslängd framlades inte på stämman, beslut togs på maskad debiteringslängd som fanns digitalt, oförändrad utdebitering från föregående år 11.600:-/år för GA:3 och 400:-/år för GA:I.)
 
Hoppas det här hjälper så vi slipper massa missförstånd och ryktesspridningar som skadar samfälligheten väldigt mycket.
En samfällighet fungerar så att alla ska hjälpas åt och inte motarbeta varandra.
 
Se gärna på följande länk nedan vad en samfällighetsförening är och hur det fungerar.
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/fragor--svar-om-samfalligheter/
 
Mvh
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter