Information om byggnation ny gång- och cykelbana längs med Artistvägen

Upplands-Bro kommun har påbörjat arbetet med en ny gång- och cykelbana längs med Artistvägen. Etapp 1 är mellan vändplanen och in/utfart till personalparkering vid Brunna skolan. Kommunen har sett ett stort behov för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig fram längs med denna sträcka. Det kommer bli 3m bredd gång- och cykelbana, en avlämningsplats vid Brunna skolan för att hämta och lämna barn och ny belysning. Det kommer även att byggas tre tillgänglighetsanpassade övergångställen i den här etappen.
Byggnationen ska börjas på måndag den 12 augusti 2019 och beräknas pågå fram till slutet av oktober 2019. Artistvägen kommer hållas öppen under byggtiden. Enstaka mindre avstängningar kan komma att förekomma men då kommer kommunen att gå ut med information om detta.
Vi hoppas att detta arbete inte kommer att påverka er som boende i närheten och skolan/förskolan.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av dig till:
Afsaneh Kasiri
Tel: 08-581 696 23
afsaneh.kasiri@upplands-bro.se
Projektingenjör
Tekniska avdelningen,
Upplands-Bro kommun
P.S. Det går även bra att prata med Entreprenören på plats om det skulle dyka upp några frågor.

Etiketter: byggnation

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter